Publikationer

Meckbach, S. (2004). Idrottsstjärna i en kommersialiserad medievärld. En studie av mediernas representation av elitidrottskvinnor och elitidrottsmän. Kand. uppsats. Stockholms universitet. 

Meckbach, S. (2007). Aftonbladets Zlatan Ibrahimovic. En kvalitativ studie av Aftonbladets journalistiska framställning av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Mag. uppsats. Södertörns högskola. 

Meckbach, S. (2008). Elitidrottens ledarskap. En kvalitativ studie av ett antal elitidrottares upplevelser av ledarskap inom elitidrotten. Kand. uppsats. Stockholms universitet. 

Meckbach, S. (2010). Aftonbladets Zlatan Ibrahimovic. Svensk Idrottsforskning, 4, 32-35.

Meckbach, S. (2011). Coachen som utbildare och pedagog. Svensk Idrottsforskning, 3, 43-46.

Lundvall, S. & Meckbach, S. (2011). Widening participation in sport related studies in higher education: an exploratory study of symbolic struggles. Sport, Education and Society 1 (16): 671-686.

Meckbach, S. (2016). Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll. Diss. Göteborgs: Univ., 2016.

Meckbach, S. (2016). Att vara tränare - Förutsättningar och lärande. I Bentzen, M., Falk. S., Kenttä, G., Meckbach. S. & Ström, P-O. Utveckla ledarskapet - fakta, inspiration och reflektioner (s. 8-57). Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Meckbach, S., Ekvall, D. & Kenttä, G. (2020). Att bygga och utveckla effektiva ledarteam. Stockholm: SISU Idrottsböcker.