Föreläsningar

Föreläsningarna utgår ifrån Susannes egen forskning med några av svensk idrotts främsta ledare och tränare, men även relevant forskning om ledarskap. Därav återges ett flertalet praktiknära exempel från ledarskap inom svensk elitidrott och Susannes egen erfarenhet som aktiv inom elitgymnastik och friidrott. Innehåll och upplägg kan givetvis styras utifrån önskemål och behov.

Föreläsningarna sker genom praktisk tillämpning av innehållet som förmedlas (ord till handling). Deltagarna kommer att få möjlighet att ställa frågor, fundera på egen hand, men också diskutera med varandra över ett antal frågor som behandlas. Målet är att utveckla deltagarnas förmåga till att leda, kommunicera och reflektera över sitt ledarskap och sin ledarroll.

För att kunna leda behöver du ha en förmåga att skapa relationer till människor genom att se, höra och kommunicera med dem. Kommunikation är den viktigaste pusselbiten i ledarskapet. Utan förmågan att kommunicera är det omöjligt att leda. Ledarskapet kräver empati, omtanke, engagemang, uthållighet, tydlighet och mod att våga ifrågasätta sig själv, sina val och sin verksamhet. Det är grunden i allt ledarskap, oavsett vilken nivå eller sammanhang som du är verksam inom.


Susanne om ledarskap:

"För mig bör ledarskapet utgå ifrån att se, höra och möta alla individer på den nivå som de befinner sig för att skapa de allra bästa förutsättningarna för dem att utvecklas utifrån sin egen förmåga och ambition. Det handlar om att se till varje individs behov, försöka att förstå deras drivkrafter och vad de behöver för att må bra som individer och för att utvecklas i sin profession. Alla individer ska känna sig värdefulla, trygga och sedda i en tydlig och stimulerade miljö. Jag har en förebild i fotbollstränaren Tommy Söderberg och hans ord, "se människan bakom prestationen", är ett givet inslag i mitt eget ledarskap och i mina utbildningar."