Om Susanne

Susanne Meckbach är doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot sport coaching. Hennes utbildningsbakgrund är bred med ämnen som pedagogik, ledarskap, idrottsvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap. 2009 ingick hon i den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI, och har disputerat med en avhandling om svenska herrelitfotbollstränares lärande, ledarskap och arbetsvillkor. Idag arbetar hon med olika forskningsprojekt inom svensk idrott, föreläser och genomför utbildningar om ledarskap och lärande samt driver Meckbach Träning tillsammans med sin syster Maria.

Susanne har under hela sitt liv haft ett brinnande idrottsintresse och har också omfattande praktisk erfarenhet av artistisk gymnastik och friidrott på elitnivå. Intresset för ledarskap väcktes i ung ålder som aktiv inom idrotten och fördjupades ytterligare vid studier på universitet och genom hennes forskarutbildning i idrottsvetenskap med inriktning mot sport coaching.

Idag är Susanne inte längre aktiv inom elitidrotten, men
idrott och rörelse är fortfarande en stor del av hennes liv. Andra fritidsintressen är att umgås med familj och vänner och att vistas ute i naturen. Susanne bor tillsammans med sin man Charlan och deras två barn Theo och Minou i Hammarby Sjöstad i Stockholm.