Föreläsningar

Föreläsningarna utgår ifrån Susannes egen forskning med några av svensk idrotts främsta ledare och tränare, men även relevant forskning om ledarskap. Därav återges ett flertalet praktiknära exempel från ledarskap inom svensk elitidrott. Innehållet kan givetvis styras utifrån önskemål och behov.

Föreläsningarna sker genom praktisk tillämpning av innehållet som förmedlas (ord till handling). Deltagarna kommer att få möjligheter att ställa frågor, fundera på egen hand, men också diskutera med de andra deltagarna över ett antal frågor som behandlas. Målet är att utveckla deltagarnas förmåga till att leda, kommunicera och reflektera över sitt ledarskap och sin ledarroll.

För att kunna leda behöver du ha en förmåga att skapa relationer till människor genom att se, höra och kommunicera med dem. Kommunikation är den viktigaste pusselbiten i ledarskapet. Utan förmågan att kommunicera är det omöjligt att leda. Ledarskapet kräver omtanke, engagemang, uthållighet, prestigelöshet och mod att våga ifrågasätta sig själv och sina val. Det är grunden i allt ledarskap, oavsett vilken nivå eller sammanhang som du är verksam inom.

Susanne om ledarskap:

"För mig är det alldeles självklart att ledarskapet ska utgå ifrån att se, höra och möta alla individer för att skapa möjligheter för dem att utvecklas utifrån sin egen förmåga i en trygg och stimulerande miljö. Jag har en förebild i fotbollstränaren Tommy Söderberg och hans ord, "se människan bakom prestationen", är ett givet inslag i mitt eget ledarskap och i mina utbildningar."

 


.