Om Susanne

Susanne Meckbach är doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot sport coaching. Hon har också omfattande praktisk erfarenhet av artistisk gymnastik och friidrott på elitnivå. Idag arbetar hon med olika forskningsprojekt inom svensk idrott, föreläser och genomför utbildningar om ledarskap och lärande samt driver Meckbach Träning tillsammans med sin syster Maria.

Föreläsningar

Föreläsningarna utgår ifrån Susannes egen forskning med några av svensk idrotts främsta ledare och tränare, men även relevant forskning om ledarskap. Målet är att utveckla deltagarnas förmåga till att leda, kommunicera och reflektera över sitt ledarskap och sin ledarroll genom praktisk tillämpning av innehållet.